Хидроложки анализи и прогнози

Средни стойности по речни области и градове. Пет дневен валеж /с натрупване/, снежна покривка, воден еквивалент в снежната покривка, повърхностен отток, почвена влага и прогноза за интензивни валежи през следващите 3 дни в България.
Инициализация на модела:

Часови график за обновяване: 01:10, 07:10, 13:10 и 19:10.

За подготвяне на прогнозите са използвани данни от прогнозен модел с висока резолюция, който дава много добри резултати за Европa – ICON-EU, разработен и управляван от немската DWD.