Прогноза за валежи и хидропрогноза по речни области и градове

Последна актуализация: ч.

Часови график за обновяване: ежедневно през 6 часа (01:10, 07:10, 13:10 и 19:10).

Визуализации по речни области и градове на прогноза за пет дневен валеж /с натрупване/, средна снежна покривка, интензивни валежи през следващите 3 дни, повърхностен отток и почвена влага в България.

За подготвяне на прогнозите са използвани данни от прогнозен модел с висока резолюция, който дава много добри резултати за Европa – ICON-EU, разработен и управляван от немската DWD.