Основна сфера на дейност

Ние сме проектантски екип работещ успешно в областите хидростроителство, транспортно строителство и организация на движението. Притежаваме опит в проектирането на нови инфраструктурни обекти - част "Пътна", част "Конструктивна", част "Хидротехническа", част "Хидрология и хидравлика", рехабилитация на пътни съоръжения, изготвяне на проектна документация на хидротехнически обекти, оператор на язовирни стени и др.

Инженерни проекти в областта на водите

Изготвяне на инженерни проекти за напояване на земеделски земи: капково напояване, дъждуване, гравитачно напояване, хидропонно напояване и др.

Предпроектни проучвания за изграждане на хидротехнически обекти.

Изготвяне на проекти част: Конструктивна на водохващания, рибни проходи, бентове прагове, подпорни стени, корекции на реки.

Хидроложки изчисления и хидравлично оразмеряване.

Рибовъдни стопанства.

Изготвяне на проектна документация необходима за разрешителни по Закона за водите и Закон за опазване на околната среда

Инженерни проекти в областа на транспортната инфраструктура

Проектиране на мостове, виадукти, водостоци, проходи за животни, пешеходни надлези и подлези, селскостопански проходи, подпорни стени, горски пътища.

Изготвяне на инженерни проекти за временна организация на движението и постоянна организация на движението /ПОД и ВОД/

Изготвяне на транспортни схеми, парцеларни планове, пътни връзки.

Изпратете Вашето запитване от тук: