Полезна информация

Проектиране на транспортни съоръжения

Проектиране на транспортни съоръжения

При проектирането на едно транспортното съоръжение се обмислят няколко варианта за вида му и технологията на неговото изпълнение. Правилния подход при избор на типа коснтрукция може да спести време и средства на инвеститора. Всяко съоръжение е индивидуално и се разглеждат различни характерни особености при неговия избор:Прочетете повече »Проектиране на транспортни съоръжения

Технически мониторинг на язовир

Технически мониторинг и КИС

    Задължение на собствениците и ползвателите на язовири да извършват мониторинг на стените и съоръженията към тях. С промените в Закона за водите този технически мониторинг се възлага на оператор. Мониторинга на стени от насипни материали включва наблюдения и измервания наПрочетете повече »Технически мониторинг и КИС

Документация от експлоатацията

Документация от експлоатацията на язовири

Досието на язовирната стена или така наречената в нормативните документи документация от експлоатацията на язовирната стена и съоръженията към нея се класира в досието на обекта последователно, съобразно етапите на експлоатация. Прочетете повече »Документация от експлоатацията на язовири