Еврокод стандарти

Европейската комисия към Европейсия съюз (EC) упълномощи Европейския комитет по стандартизация (CEN), да вземе решение европейските стандарти /Еврокод стандарти/ да придобият статут на национални стандарти чрез публикуване на идентичен текст  или чрез потвърждаване на действащи норми. Инфраструктурните обекти вече се проектират на база Еврокод норми .

Програмата „Конструктивни Еврокодове“ обхваща следните стандарти:

  • EN 1990 – Еврокод 0:     Основи на проектирането на строителни конструкции;
  • EN 1991 – Еврокод 1:     Въздействия върху строителните конструкции;
  • EN 1992 – Еврокод 2:     Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции;
  • EN 1993 – Еврокод 3:     Проектиране на стоманени конструкции;
  • EN 1994 – Еврокод 4:     Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции;
  • EN 1995 – Еврокод 5:     Проектиране на дървени конструкции
  • EN 1996 – Еврокод 6:     Проектиране на зидани конструкции
  • EN 1997 – Еврокод 7:     Геотехническо проектиране
  • EN 1998 – Еврокод 8:     Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия
  • EN 1999 – Еврокод 9:     Проектиране на алуминиеви конструкции

Еврокодовете признават отговорностите на регулативните власти на всяка страна членка и защитава правото им да определят стойностите, свързани с номинирането на сигурността на национално ниво, докато те продължават да са различни в различните страни.