Проектиране на транспортни съоръжения

При проектирането на едно транспортното съоръжение се обмислят няколко варианта за вида му и технологията на неговото изпълнение. Правилния подход при избор на типа коснтрукция може да спести време и средства на инвеститора. Всяко съоръжение е индивидуално и се разглеждат различни характерни особености при неговия избор:

 • премостваното препядствие
 • геоложки условия
 • хидроложки условия
 • пътят, който съпровожда ( Пътен, селскостопански, пешеходен и т.н.)
 • според вида на отвора ( съоръжения с отвори до 5 метра се наричат водостоци)
 • формата си в план
 • вида на изпълнение – монолитен, сглобяем или сглобяемо – монолитен
 • вида на използвания материал
 • естетически изглед
 • икономичност
 • околната среда